Especialistes en organització d’esdeveniments acadèmics i producció de serveis culturals

Producció de Serveis Culturals

Especialistes en organització d’esdeveniments acadèmics

Coordinació d’activitats educatives i selecció d’equips de persones a museus i espais patrimonials

Organització i gestió de proves/exàmens en format presencial i virtual

Contractació d’actuacions, assessorament artístic i producció tècnica d’esdeveniments

Els Valors de Grau Peiró

  • Tracte totalment personalitzat.
  • Gran sentit de compromís i responsabilitat.
  • Rapidesa i agilitats en les nostres accions.
  • Respecte a les persones, diferències i idees.
  • Seguiment de processos de qualitat.
  • Aposta per la transparència en tots els aspectes.
  • Experiència i professionalitat.
  • Servei integral.
  • Sostenibilitat econòmica, social i ambiental.
Anagrama Signatura