Especialistes en organització d’esdeveniments acadèmics i producció de serveis culturals

Qui som?

337f4e7d 5187 4b4a B03f 3b24d4acb1b7

Grau Peiró és una empresa amb 18 d’anys d’experiència en l’organització i producció d’esdeveniments corporatius i institucionals, així com en la coordinació d’activitats acadèmiques presencials i virtuals, i la gestió de serveis i projectes culturals.

Cada esdeveniment es caracteritza per fer-lo únic, personalitzar-lo dins del context que cada client ens proporciona. Hi busquem la innovació, el repensem en equip i potenciem els millors professionals per a cadascuna de les necessitats requerides.

Cada servei integra una feina prèvia de coneixement de l’entorn de desenvolupament, anàlisi de les necessitats, confecció de protocols, creació de documentació, gestió, planificació i formació dels equips humans per a realitzar-se. Es tracta d’una integració global i acurada que afegeix valor a qualsevol servei produït des de la nostra empresa.

Grau Peiró està formada per un equip humà polivalent, amb professionals provinents de camps com ara la producció d’esdeveniments, activitats turístiques, psicologia, arqueologia, didàctica, inserció laboral i comunicació audiovisual, entre d’altres. Aquest fet atorga a cada projecte una visió transversal i perspectives diferents que, juntament amb la dilatada experiència en selecció i creació d’equips, garanteix una visió única, transparent i dinàmica.

La força de Grau Peiró, a banda de l’equip estable a la seu de Caldes de Monbui, es potencia amb la xarxa territorial de col.laboradors, fet que garanteix l’amplitut de mirada i la immersió a la ubicació on s’està desenvolupant la feina. En aquests moments tenim presència a més de 23 ciutats de tota la península, així com a Illes Balears i a les Canàries. A nivell internacional, disposem d’equips a Andorra, Alemanya, Suïssa (Basilea) i en algunes zones dels Estats Units.

Grau Peiró és autenticitat, coherència organitzativa, metodisme, xarxa territorial consolidada, responsabilitat, ètica social, compromís amb el medi ambient i coneixement.

Grau Peiró busca ser una empresa ecològica emocionalment i vol transmetre aquests mateixos valors a tots els seu clients, coŀlaboradors i aplicar-los en tots i cadascun dels seus projectes.

El moment actual requereix creativitat i reinvenció. A Grau Peiró ho tenim clar i ens ho prenem com a repte iŀlusionant, amb cadascun dels projectes. Si a això hi afegim la solvència tècnica d’anys d’experiència, la solidesa del projecte Grau-Peiró està garantida.

El COVID-19 ens ha coŀlocat en una situació d’adaptació a nous protocols per a la presencialitat, així com a noves mesures i formes de treballar que Grau-Peiró ha sabut reconduir. És important assumir que això ha vingut per quedar-se un temps i que per tant ho haurem d’integrar en la nostra manera de treballar i relacionar-nos.