Especialistes en organització d’esdeveniments acadèmics i producció de serveis culturals

Avís Legal

 

L’accés i ús del lloc web graupeiro.net (d’ara endavant, el «Lloc Web») estan subjectes a les condicions que s’exposen en aquest Avís Legal. L’ús del Lloc Web implica l’acceptació plena i sense reserves d’aquestes condicions.

Titularitat del Lloc Web

El titular del Lloc Web és Produccions Grau Peiró SL (d’ara endavant, «Graupeiro»), amb CIF B63962641 i domicili social a Carrer Major, 36, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, incloent-hi textos, imatges, marques, logotips, dissenys gràfics, codi font, software, bases de dades i altres elements, estan protegits per la llei de propietat intel·lectual i industrial i són propietat exclusiva de Graupeiro o dels seus respectius titulars.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra forma d’explotació dels continguts del Lloc Web sense autorització prèvia i expressa de Graupeiro o dels seus respectius titulars.

Exclusió de responsabilitat

Graupeiro no es fa responsable dels errors o omissions dels continguts publicats en el Lloc Web. Així mateix, Graupeiro no es fa responsable de les conseqüències que puguin derivar-se de l’ús inadequat del Lloc Web per part dels usuaris, o de la informació o serveis que s’hi ofereixen.

En aquest sentit, Graupeiro no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Lloc Web ni dels continguts o serveis que s’hi ofereixen, podent interrompre-los en qualsevol moment sense necessitat de previ avís.

Enllaços

El Lloc Web pot incloure enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. Graupeiro no té cap control sobre aquests llocs web ni sobre els continguts o serveis que s’hi ofereixen, i no es fa responsable dels mateixos.

Política de privacitat

La Política de Privacitat del Lloc Web es pot consultar en el següent enllaç: https://graupeiro.net/politica-de-privacitat.

Llei aplicable i jurisdicció

L’accés i ús del Lloc Web es regeixen per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar-se de l’accés o ús del Lloc Web, les parts es sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona, renunciant a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.